Brošure

KAESER report

Priručnik za komprimovani vazduh
 
Proizvodni program
 
Uljni vijčani kompresori sa kaišnim pogonom

SXC serija 2,2 – 5,5kW

SX serija 2,2 – 5,5kW

SM serija 5,5 – 9kW

SK serija 11 – 15kW

ASK serija 15 – 22kW

Predlog nacrta SX – SK modela

Predlog nacrta ASK modela

Predlog nacrta ASK modela

Uljni vijčani kompresori sa direktnim pogonom 1:1

ASD serija 18,5 – 30kW

BSD serija 30 – 45kW

CSD(X) serija 45 – 90kW

DSD serija 75 – 160kW

DSDX serija 132 – 160kW

ESD serija 200 – 250kW

FSD serija 250 – 315kW

Predlog nacrta ASD serije

Predlog nacrta BSD serije

Predlog nacrta CSD(X) serije

Brodski sistemi komprimovanog vazduha
SX – HSD serija
 
Bezuljni kompresori

CSG serija

DSG serija
 
 Tretman komprimovanog vazduha
Kryosec 0.35 – 4.5 – serija rashladnih sušača

Secotec 0.6 – 8.25 – serija rashladnih sušača

Secotec 10.5 – 98 – serija rashladnih sušača

THP – serija visokopritisnih sušača

Hybritech – serija sušača

F 6 – F 320 serija linijskih filtera

F 350 – F3360 serija linijskih filtera

DC serija – adsorbcioni sušači

ACT serija – kule sa aktivnim ugljem

Rezervoari 90 – 10.000L

Elektronski odvajači kondenzata

EU F – gas regulacija

Tretman komprimovanog vazduha

 Upravljački sistemi
SIGMA AIR MANAGER 4.0

SAM 4.0 brošura
 
 Mobilni kompresori

M serija mobilnih građevinskih kompresora

M13-M17 serija

M20 serija

M27E-M50E serija

M52 serija

M57 serija

M57-M58 utility serija

M82 serija

M100 serija

M123 serija

M125 serija

M170 serija

M210-M235 serija

M250E-M255E serija

M250 serija

M350 serija

 
Duvaljke

Kaeser duvaljke

BB – FB serija

Duvaljke – OMEGA serija

Rotacione duvaljke – OMEGA serija

CBS – HBS serija

 
Klipni kompresori

AIRBOX serija klipnih kompresora

CLASSIC serija klipnih kompresora

EUROCOMP serija klipnih kompresora

iComp serija klipnih kompresora

Industrijski klipni kompresori

PREMIUM COMPACT serija klipnih kompresora

PREMIUM serija klipnih kompresora

 
 Stomatološki DENTAL kompresori
DENTAL serija kompresora
 
 Busteri

N serija bustera

DN serija bustera

 
Vijčane vakuum pumpe
ASV – CSV serija
 
Tretman kondenzata

Aquamat – serija tretmana kondenzata

Elektronski odvajači kondenzata

 
 Sigma air utility – kontejneri
SIGMA AIR UTILITY
 
Sigma pet air – sistemi
SIGMA PET AIR sistemi