Filter visokog pritiska do 45 bara

Filteri visokog pritiska do 45 bara
 

Filtriranje pomoću visokopritisnog filtera – od predfiltera do filtera s aktivnim ugljem

Visokopritisni  filtri serije HP uklanjaju prašinu, aerosole ulja i uljne pare i mirise pri radnom pritisku do 45 bara i tako osiguravaju komprimovani vazduh svih klasa čistoće prema standardu ISO 8573-1. Idealni su pratitelji naših klipni kompresora i buster stanica Kaeser, gdje služe za, na primer, proizvodnju vazduha za izduvavanje u proizvodnji PET ambalaže.

 • Zapreminski protok: 1,80 – 36,7 m³/min
 • maks. radni pritisak 45 bara
 • maks. radna temperatura 66 °C

Prednosti za vas

 • Robusno kućište od nerđajućeg čelika:
  Kućište filtera od nerđajućeg čelika 1.4301 naročito je otporno na koroziju, što znači visok nivo čistoće čestica.
 • Pouzdan odvod kondenzata:
  Koalescentni filteri i visokopritisni filteri dostupni su s elektronskim  odvajačem kondenzata ECO-DRAIN. Za filtere čestica i filtere s aktivnim ugljem u ponudi je ručni ispust kondenzata s kuglastom slavinom.
 • Širok spektar primena:
  Dostupmo je pet različitih razreda filtara, za radne pritiske do 45 bara – od predfiltera do filtera s aktivnim ugljem. Time se omogućava filtracija u skladu s potrebama za sve klase čistoće prema standardu ISO 8573-1, uz minimalan gubitak pritiska.
Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Sistem za pripremu kondenzata AQUAMAT

Naš savet: pre ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.

 

Detalji o proizvodu

Stepenovanje filtracije za svaku potrebu

FB predfilter 3 μm

 • Raspon učinka: za čvrste čestice i veće količine kondenzata
 • Primena kao predfilter za čvrste čestice i za separaciju većih količina kondenzata
 

FC predfilter 1 μm

 • Raspon učinka: za čvrste čestice  i manje količine kondenzata
 • Primena kao predfilter za čvrste čestice i za separaciju neznatnih količina kondenzata
 • Prilikom instalacije priključite centrifugalni separator ili rezervoar za komprimovani vazduh kako biste unapred odvojili kondenzat

FE mikrofilter

 • Raspon učinka: za sitne čvrste čestice, kapljice kondenzata i uljne aerosole
 • Primena kao fini filter za bolji kvalitet komprimovanog vazduha. Odvajaju se čvrste česticei, kapljice kondenzata i uljni aerosoli

FG filtar s aktivnim ugljenom

 • Raspon učinka: za odvajanje tragova ulja i adsorpcijskih ugljovodonika, posebno za uklanjanje mirisa
 • Filter s aktivnim ugljem za najzahtjevniji kvalitet komprimovanog vazduha u farmaceutskoj, elektronskoj i prehrambenoj industriji. Okružen samo sa suvim i već filtriranim komprimovanim vazduhom. Pri instalaciji pazite na to da budu već priključeni FE/FF filter i sušač. Konstruisan za oko 1.000 radnih sati u referentnim uslovima. Ako je potreban bitno duži vijek trajanja, upotrebite adsorber s aktivnim ugljem (serija ACT).