Priprema kondenzata: AQUAMAT

Čiste otpadne vode – bez komplikacija

Svaki kondenzat iz kompresora obično sadrži tragove ulja. Stoga, s ciljem zaštite voda, postoje zakonski propisi koji propisuju pridržavanje obveze o maksimalnoj količini ulja u kondenzatu pre nego što se kondenzat sme ispustiti u kanalizaciju kao otpadna voda.

Separatori ulja i vode AQUAMAT odvajaju disperzirano ulje, što je dokazano tipskim ispitivanjem od strane Nemačkog instituta za građevinsku tehnologiju (DIBt). Pomažu u obradi kondenzata u skladu sa zakonom, direktno na mestu nastanka i bez potrošnje energije.

Za slučajeve posebnih zahteva instalacije nudimo elektronske  senzore nivoa, testirane sabirne posude za ulje i sisteme grejanja za zaštitu od smrzavanja. Dostupni su posebni razvodnici kondenzata koji omogućuju paralelni rad više separatora uz podjednako opterećenje kondenzatom. 

Prednosti za Vas

     Smanjenje troškova deponovanja za 90 %:

 • Preuzimanje i obrada kondenzata od strane stručnjaka znači velike troškove. Uz AQUAMAT za deponovanje preostaje samo mala preostala količina štetnih materija – štedite oko 90 % u poredjenju  s uobičajenim troškovima deponovanja.
 • Dugo vreme rada filtera:
  Svi modeli CF koriste visokoefikasne filtere od veštačkih vlakana s posebno visokim prihvatnim kapacitetom (bez aktivnog uglja). Od modela CF9 ispred filtera nalazi se sedacioni  prostor u kom se dovedeno ulje putem preliva odvodi u spoljni  prihvatni rezervoar. Time se filteri manje opterećuju i dodatno se produžuju intervali održavanja.
 • Jednostavno rukovanje:
  Kvalitet očišćene otpadne vode možete jednostavno proveriti vizualnim putem, pomoću kompleta za referentno testiranje zamućenosti. Modeli s glavnim filterskim uloškom naročito su jednostavni za upotrebu. Uložak se može izvući pomoću drške i fiksirati kako bi se ocedio – čisto i bez komplikacija.
Pregled ekonomičnosti sistema

Kroz uštedu približno 90 % tipičnih troškova deponovanja kondenzata, AQUAMAT vraća uloženo u najkraćem roku, ali pored toga predstavlja vredan doprinos dugoročno pozitivnom troškovnom bilansu vašeg celokupnog postrojenja – aspekt koji za KAESER ima bitno značenje.

 

Detalji o proizvodu

Konstrukcija
AQUAMAT condensate treatment system – Design
 1. Komora za odzračivanje
 2. Kontejner za pred-odvajanje
 3. pokretni hvatač čestica
 4. Kontejner za ulje
 5. Pred-filter
 6. Uložak glavnog filtera
 7. Izlaz za vodu
 8. Izlaz za test zamućenosti kondenzata 
Ugradnja u kompresorsku stanicu
AQUAMAT condensate treatment system
 1. Kompresor
 2. Rezervoar sa ECO-DRAIN
 3. Rashladni sušač sa ECO-DRAIN
 4. Filter komprimovanog vazduha sa ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT tretman kondenzata
 2. DHS electronic air-main charging system
 3. Mreža komprimovanog vazduha