Od zaštite od smrzavanja do visokotehnoloških primena

Adsorpcioni sušači Kaeser postižu tačke rose do -70 °C. Pružaju pouzdanu zaštitu od smrzavanja za regulacione ventile i slobodne vodove i suše komprimovani vazduh za osjetljive procese uz minimalne troškove – zahvaljujući standardno ugrađenim visokokvalitetnim filterima komprimovanog vazduha i efikasnim upravljačkim sistemima koji štede energiju. Za maksimalnu sigurnost u radu zaslužno je sredstvo za sušenje – aluminijum oksid.

Adsorpcioni sušači sa hladnom regeneracijom savršeni su za male potrebe za komprimovanim vazduhom, a jedinice od 12,0 m³/min i više mogu se koristiti kao pouzdani sistemi za sušenje za naše posebno štedljive kombinovane sušače HYBRITEC.

A u slučaju potreba za komprimovanim vazduhom od 17,6 m³/min i više koriste se naši adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom koji su efikasni i  prostorno štedljivi.

 
 

Pregled naših adsorpcionih sušača


s hladnom regeneracijom od 0,15 do 0,75 m³/min

Adsorpcioni sušač s hladnom regeneracijom do 0,75 m³/min

Štedljivost i dugovječnost, zahvaljujući 10-minutnim ciklusima – idealno za decentralizovanu upotrebu

  • Tačka rose do -70 °C
  • Standardno s daljinskim uključivanjem/isključivanjem
  • Konstrukcija koja štedi prostor; moguća i ugradnja na zid
Brzi ulaz

s hladnom regeneracijom od 0,15 do 0,75 m³/min

s hladnom regeneracijom od 1,17 do 154,53 m³/min

Adsorpcioni sušač s hladnom regeneracijom DC 12 – 133

Pouzdano niska tačka rose, čak i pri većoj količini vlage u vazduhu

  • Tačka rose do -70 °C
  • Opcija s energetski štedljivim upravljačkim sistemom ECO CONTROL
  • Dugovečni i jedostavni za održavanje
Brzi ulaz

s hladnom regeneracijom od 1,17 do 154,53 m³/min

s toplom regeneracijom od 17,6 do 194,2 m³/min

Kombinovani sušač HYBRITEC

Naši najekonomičniji adsorpcioni sušači za čije je postavljanje potrebno malo prostora

  • Tačka rose do -40 °C
  • Regeneracija pomoću spoljnjeg zagrejanog vazduha 
  • Standardna toplotna izolacija za veću efikasnost, po želji s energetski štedljivim upravljačkim sistemom ECO CONTROL DW
Brzi ulaz

s toplom regeneracijom od 17,6 do 194,2 m³/min