Savetovanje i analize na svetskom nivou, za radionice i industriju


Bez obzira da je li u pitanju optimizacija postojećeg sistema ili planiranje novog prilagođenog rešenja: klijenti firme Kaeser uvek dobiju najbolje savete i analizu koju Kaeser poseduje kao jedan od najvećih svetskih proizvođača sistema za komprimovani vazduh.

Pomoću analitičkih metoda koje je Kaeser sam razvio u skladu sa standardom ISO 11011 i iskustvom stečene intuicije za potrebe najrazličitijih delatnosti, naši inženjeri izrađuju rešenja koja su potpuno prilagođena Vašim potrebama i spremna za budući razvoj, koja štede novac i pored toga nisu štetna za okolinu.

Budućnost komprimovanog vazduha pripremamo u naredna četiri koraka

 
 

1.korak: Razumemo Vaše potrebe

Svaki pogon je jedinstven. Zato naši stručnjaci za komprimovani vazduh prvo izrađuju precizan profil potreba za svaki od Vaših slučajeva primene.

2.korak: Analiza radnog ciklusa komprimovanog vazduha – ADA

Primenom računarski potpomognutog postupka ADA precizno utvrđujemo potrebe za komprimovanim vazduhom za Vaše postrojenje, i to na svim mestima rada uz različite radne cikluse.

3.korak: Ušteda energije – KESS

Pomoću sastava kompanije Kaeser uštedu energije pod nazivom KESS, izrađujemo prognozu kretanja efikasnosti Vaše kompresorke stanice i upoređujemo uspešnost različitih modela štednje energije

4.korak: Optimalna kompresorska stanica

Postigli ste svoj cilj i imate rešenje snabdevanja komprimovanim vazduhom po Vašoj optimalnoj i efikasnoj meri, koje pruža najviši mogući nivo ekonomičnosti i spremno je za budući razvoj. Zahvaljujući CAD planiranju možete je pogledati već i pre postavljanja prvog kompresora.