Bezuljni kompaktni uređaji s klipnim kompresorom: AIRBOX i AIRBOX CENTER

Spremni za priključivanje, tihi i neuništivi

Kompaktni uređaji AIRBOX i AIRBOX CENTER sa rezervoarom komprimovanog vazduha, sušačem i u opciji opremljeni filterom mogu se priključiti i odmah uključiti. Ugrađeni klipni kompresor proizvodi bezuljni komprimovani vazduh. Za upravljanje služi elektronski upravljački sistem SIGMA CONTROL BASIC ili SIGMA CONTROL 2.

AIRBOX i AIRBOX CENTER imaju sledeće tehničke parametre:

 • Pritisak: 7 / 10 / 12,5 bara
 • Zapreminski protok: 0,25 – 0,90 m³/min
 • Snaga motora: 2,2 – 7,5 kW

Bezuljni kompaktni uređaji s klipnim kompresorom AIRBOX i AIRBOX CENTER svoje mesto pronalaze tamo gdje je potreban čist komprimovani vazduh, na primer u laboratorijima, u industriji lekova ili u proizvodnji pića i životnih namirnica.

Prednosti za vas

 • Neprekidna raspoloživost komprimovanog vazduha – čak i pri visokim temperaturama:
  zahvaljujući inovativnom hlađenju kompresorskog bloka i pogonskog motora AIRBOX i AIRBOX CENTER mogu raditi do temperature okoline 30 °C, non stop (uključeni 100%) .
 • Ne treba da se ulaže u dodatnu zaštitu od buke:
  zvučna izolacija debljine 40 mm, višestruko razvedeno strujanje vazduha za hlađenje, akustično odvojen kompresorski blok, prilagođena dužina usisnog voda i efikasna barijera za zvučnu izolaciju omogućavaju postavljanje blizu mesta rada, bez dodatnih mera za zaštitu od buke.
 • Održavanje je stvar prošlosti:
  zahvaljujući odsutnosti ulja i direktnom 1:1 pogonu koji ne zahteva održavanje, uz AIRBOX i AIRBOX CENTER retko ćete viđati servisere. Kada se pojavi razlog za njihovu posetu, filterima za vazduh i usisnim filterima može se pristupiti izuzetno lako, nakon jednostavnog skidanja velikih panela kućišta.
Štednja na troškovima energije
Troškovi životnog ciklusa

Visokokvalitetni elektromotori IE3 s naročito visokim radnim učinkom smanjuju gubitke energije u poredjenju s uobičajenim motorima za prosečno 45 %. Time se značajno smanjuje potrošnja struje.