Centar regulacije snabdevanja komprimovanim vazduhom i ključna tehnologija nove industrijske revolucije Industrija 4.0 

Upravljački sistemi SIGMA CONTROL 2 (decentralizovana inteligencija) i SIGMA AIR MANAGER 4.0 (centralna inteligencija) osiguravaju efikasan zajednički rad svih komponenti u postrojenju za komprimovani vazduh. Jer tu se mogu ostvariti najveće uštede energije. Za tako složene zadatke potrebni su inteligentni računari. Njihovi zadaci:

  • Trajno smanjenje potrošnje energije tokom čitavog životnog ciklusa postrojenja (izračunavanje najefikasnije alternative upravljanja na osnovu simulacije)
  • Upravljanje pojedinačnim komponentama unutar stanice
  • Upravljanje komprimovanim vazduhom i troškovima komprimovanog vazduha
  • Komunikacija između različitih komponenti sistema.
 
 

Pregled naših upravljačkih sistema


Upravljanje kompresorima


Interni upravljački sistem SIGMA CONTROL 2 (decentralizovana inteligencija, pošiljalac  podataka sistemu centralne inteligencije SIGMA AIR MANAGER 4.0) omogućava precizno prilagodjavanje radnog učinka kompresora potrošnji komprimovanog vazduha.

  • koordinira i optimizuje međusobno delovanje proizvodnje i potrošnje komprimovanog vazduha.
  • s različitim unapred programiranim i energetski efikasnim  sistemima upravljanja
  • moguće upravljanje efikašnošću  postrojenja za komprimovani vazduh
Brzi ulaz

Upravljanje kompresorima

Nadređeni upravljački sistem

                                                                        

Sistem  za upravljanje komprimovanim vazduhom SIGMA AIR MANAGER 4.0 nadzire i upravlja svim komponentama postrojenja za komprimovani vazduh, s ciljem postizanja maksimalnih ušteda.

  • poboljšanje kvaliteta pritiska i automatsko prilagodjavanje kapaciteta u slučajevima oscilirajuće potrošnje
  • neprekidno fino podešavanje u smislu postizanja energetskog optimuma
  • Predvidljivo održavanje koje sprovode stručnjaci iz kompanije Kaeser sprečava neplanirane prekide rada.
Brzi ulaz

Nadređeni upravljački sistem