Ekonomični sušači sa tačkom rose do 3 °C

Rashladni sušači Kaeser do temperature okoline +3 °C štite od : korozije na vodovima, oštećenja mašine i oštećenja proizvoda. Osigurajte pouzdanu zaštitu uz minimalne troškove – zahvaljujući robusnoj konstrukciji, visokokvalitetnim elementima opreme kao što je odvajač kondenzata ECO-DRAIN i naročito malom potrošnjom energije.

Pored naše kompaktne osnovne linije, naši energetski efikasni rashladni sušači do 90 m³/min (na upit do 175 m³/min) zahvaljujući svojim visokoefikasnim konceptima regulacije osiguravaju potrošnju energije na temelju potreba, što znači maksimalne uštede na troškovima za energiju.

Kaeser za specijalne primene nudi visokopritisne rashladne sušače i rashladne sušače sa hladnim vazduhom

 

Pregled naših rashladnih sušača


Energetski efikasni rashladni sušači SECOTEC do 8,25 m³/min

Energetski efikasni rashladni sušači SECOTEC do 14,3 m³/min

Rashladni sušači SECOTEC su visoko efikasni zahvaljujući regulaciji koja štedi energiju i velikodušno dimenzionisanoj termanoj masi : priključite ih, uključite i krenite sa sušenjem – uz ostvarivanje ušteda!

 • Stabilno niska  tačka rose, uz istovremeno enormno veliki potencijal uštede energije pri delimičnom opterećenju i tokom zastoja u radu
 • Robusni uređaji koji ne traži mnogo održavanja
 • Varijante hlađene vazduhom za temperature okoline do 43 °C
Brzi ulaz

Energetski efikasni rashladni sušači SECOTEC do 8,25 m³/min

Energetski efikasan rashladni sušači SECOTEC od 10,5 do 34 m³/min

Energetski efikasni rashladni sušači SECOTEC od 17 do 34 m³/min

Nova generacija SECOTEC štedljivih sušača sa još većom energetskom efikasnošću, sa dodatno olakšanim održavanjem koji zauzimaju drastično manje prostora.

 • Primena patentiranog sistema izmjenjivača toplote SECOPACK LS s efikasnim latentnim rezervoarom toplote za još bolji učinak sušenja u kompaktnom formatu
 • Elektronski upravljački sistem SIGMA CONTROL SMART za kompletan nadzor sistema
 • Varijante hlađene vazduhom i vodom, za temperature okoline do 50 °C
Brzi ulaz

Energetski učinkoviti rashladni sušači SECOTEC od 10,5 do 34 m³/min

Energetski efikasni rashladni sušači od 37,5 do 90,0 m³/min

Energetski efikasni rashladni sušači od 37,5 do 90,0 m³/min

Stručnjaci za uštede kad je potrebna velika količina komprimovanog vazduha. Specijalni kompresori za rashladni fluid s gotovo bezstepenom regulacijom radnog učinka osiguravaju potrošnju energije u skladu s radnim opterećenjem.

 • Stabilno niska tačka rose, uz istovremeno velik potencijal uštede u području delimičnog opterećenja i tokom zastoja u radu
 • Velikodušno dimenzionisan pločasti izmjenjivači toplote i separatori kondenzata obezbeđuju mali gubitak pritiska
 • Varijante hlađene vazduhom i vodom, za temperature okoline do 45 °C
Brzi ulaz

Energetski učinkoviti rashladni sušači od 37,5 do 90,0 m³/min

Kompaktni rashladni sušači KRYOSEC do 4,5 m³/min

Kompaktni rashladni sušači KRYOSEC serije TAH, TBH i TCH iz kompanije Kaeser Kompressoren

Uređaji visokog industrijskog kvaliteta koji štede prostor, bez ustupaka po pitanju zaštite od vlage

 • S elektronskim odvajačem kondenzata ECO-DRAIN
 • Varijanta hlađena vazduhom za temperature okoline do 50 °C
 • Vrlo mala visina, za optimalnu instalaciju ispod mašina i radnih platformi
Brzi ulaz

Kompaktni rashladni sušači KRYOSEC do 4,5 m³/min

Visokopritisni rashladni sušači do 106,1 m³/min

Visokopritisni rashladni sušač do 106,1 m³/min

Pravi izbor za visoke radne pritiske

 • Optimalni za primenu iza klipnih kompresora, naročito iza bustera
 • Varijanta hlađena vazduhom za nadpritisak od 50 bara, do 5 m³/min
 • Varijanta hlađena vazduhom i vodom za nadpritisak od 45 bara, od 8,5 do 106,1 m³/min
Brzi ulaz

Visokopritisni rashladni sušači do 106,1 m³/min

Rashladni sušači na hladan vazduh do 43,33 m³/min

Rashladni sušači na hladan vazduh iz kompanije Kaeser Kompressoren.

Pravi izbor za suv i hladan komprimovani vazduh

 • Primjena za npr. izduvavanje i hlađenje vrućih odlivaka
 • Izlazna temperatura suvog vazduha +5 °C pri relativnoj vlažnosti od 100 %
 • Izvedbe hlađene vazduhom i vodom, za temperature okoline do +45 °C
Brzi ulaz

Rashladni sušači na hladan vazduh do 43,33 m³/min