Bezuljni vijčani kompresori s integrisanim sušačima komprimovanog vazduha

 

i.HOC – spektakularno efikasno sušenje komprimovanog vazduha

Patentirani rotacioni sušač Kaeser i.HOC iskorišćava 100 % toplote nastale komprimovanjem! Zahvaljujući takvoj regeneraciji punog protoka isporučuje pouzdano niske tačke rose do temperature okoline 45 °C – i to bez električnog zagrevanja ili dodatnog hlađenja vazduha za regeneraciju!

 • Za ugradnju u vazduhom hlađena ili vodom hlađena postrojenja
 • Nazivne snage postrojenja od 37 kW do 200 kW
 • Protok postrojenja od 3,3 m³/min do 30 m³/min
 • Integrisani upravljački sistem kompresora SIGMA CONTROL 2 (varijante modela SFC)

Prednosti za Vas

 • Niske tačke rose i na visokim temperaturama:
  zahvaljujući svom velikom potencijalu regeneracije, i.HOC i pri visokim temperaturama rashladnog medija postiže tačke rose negativnih temperatura.
 • Stabilnost tačke rose uz promenljive protoke:
  čak i u slučaju niske iskoršćenosti kompresora tačka rose ostaje stabilna, i to bez upotrebe kompenzatora delimičnog opterećenja.
 • Efikasno sušenje i regeneracija toplote:
  i.HOC kao hladnjake vazduha za regeneraciju koristi izmjenjivače toplote 2. stepena,  optimizovane za regeneraciju toplote.