Bezuljni vijčani kompresori sa vodenim hlađenjem

Kompaktni, štede energiju

Izdržljivi ali rafininirani pogon i sistem hlađenja omogućavaju nam da postignemo najmanju moguću potrošnju energije.  
Ovo u kombinaciji sa sistemom za regneraciju toplote, proizvodnje Kaeser, omogučava značajno smanjenje troškova grejnja. 

Rado ćemo vam pomoći predlogom rešenja koje zadovoljava vaše potrebe. 

Naši vodom hlađeni bezuljni vijčani kompresori dobijaju dodatne bodove u niskim kompresorskim stanicama, zahvaljujući svojoj kompaktnoj izvedbi i malom izduvnom kanalu.

 • Kapacitet od 3,3 do 50,8 m³/min
 • Dostupni i kao modeli za najveća opterećenja (pikove) s regulacijom broja obrtaja pomoću frekventnog regulatora (SFC modeli)
 • Dostupni i sa integrisanim rotacionim sušačem i.HOC (serija DSG-2)

Prednosti za vas

 • Posebno niska izlazna temperatura komprimovanog vazduha:
  cevovodi oba izmjenjivača toplote vazduh/voda sastoje se od kvalitetnih cevi CuNi10Fe sa zavarenim zvezdastim aluminijumskim profilom koji omogućava optimalan prenos toplote.
 • Niži troškovi zahvaljujući regeneraciji toplote:
  zahvaljujući sistemu za regeneraciju toplote, proizvodnje Kaeser, do 96 % otpadne toplote iz kompresora može se regenerisati – dovoljno za zagrevanje vode do 90 °C!
 • Veoma jednostavno održavanja:
  izmenjivači toplote vazduh/voda 1. i 2. stepena kompresije smešteni su u dva posebna kućišta, a može im se lako pristupiti zahvaljujući velikim vratima za održavanje.