Sigurno i rentabilno do čistog komprimovanog vazduha

Filteri komprimovanog vazduha i adsorberi s aktivnim ugljem proizvodnje Kaeser pouzdano i efikasno štite vaš sistem od prašine, aerosola, i uljnih para – za svaku klasu čistoće prema standardu ISO 8573-1, a savršeno su prilagođeni našim kompresorima i drugim programima za pripremu komprimovanog vazduha.

Filteri komprimovanog vazduha Kaeser dostupni su sa pritiskom do 16 bara i kao visokopritisni filteri do 45 bara, a mogu se naručiti i u varijanti bez silikona, npr. za primenu u procesima lakiranja.

 
 

Pregled naših filtera komprimovanog vazduha i adsorbera s aktivnim ugljem


KAESER FILTER od 0,6 do 32,0 m³/min

KAESER FILTER od 0,6 do 14,2 m³/min

Novi visokotehnološki filteri za svaku klasu čistoće, s velikodušno dimenzioniranim kućištima filtera i najvišom efikasnošću u skladu sa standardom ISO 12500

 • Maksimalni radni pritisak 16 bara
 • Aluminijsko kućište s varijabilnim odabirom navojnih priključaka
 • Izrazito jednostavni za instalaciju i održavanje
Brzi ulaz

KAESER FILTER od 0,6 do 32,0 m³/min

KAESER FILTER od 35,4 do 336,3 m³/min

Koalescentni filter sa sistemom ECO-DRAIN iz kompanije Kaeser Kompressoren.

Visokotehnološki filteri s prirubničkim priključkom za svaku klasu čistoće, s velikodušno dimenzioniranim kućištima filtera i najvišom efikasnošće u skladu sa standardom ISO 12500.

 • Maksimalni radni pritisak 16 bara
 • Obostrano obloženo i lakirano čelično kućište
 • Koalescentni filter uvek je opremljen elektronskim odvajačem kondenzata ECO-DRAIN
Brzi ulaz

KAESER FILTER od 35,4 do 336,3 m³/min

Visokopritisni filter do 45 bara

Visokopritisni filteri do 45 bara

Savršeni pratioci naših klipnih kompresora i  booster stanica  Kaeser – na primer za proizvodnju vazduha za duvanje i u proizvodnji PET ambalaže

 • Kapacitet: 1,75 – 14,2 m³/min
 • Visokokvalitetno kućište filtera od nerđajućeg čelika
 • Pouzdani elektronski odvajač kondenzata ECO-DRAIN
Brzi ulaz

Visokotlačni filtar do 45 bara

Adsorberi s aktivnim ugljem

Adsorber s aktivnim ugljenom

Uređaj za kontinuirani rad koji omogućava jednostavno održavanje, a služi za pouzdano uklanjanje uljnih para i mirisa – naročito prikladan za primene komprimovanog vazduha u brojnim procesima u optičkoj, elektronskoj i farmakološkoj industriji

 • Kapacitet: 1,17 – 154,5 m³/min
 • Maksimalni radni pritisak: 10, 16 ili 48 bara

Za preostale delove ulja klase 1 prema standardu ISO 8573-1 (raspon koncentracija 0 – 0,01 m³/min)

Brzi ulaz

Adsorberi s aktivnim ugljem