Vijčani kompresori s direktnim pogonom 1:1

 

Ideje za štednju energije u svakoj komponenti

Vijčani uljni kompresori kompanije Kaeser zadovoljavaju gotovo svaku potrebu za komprimovanim vazduhom. Nudimo kompresore s različitim parametrima snage, između 18,5 kW i 315 kW. Svi su opremljeni ekonomičnim direktnim pogonom 1:1. On direktno povezuje vijčani blok s pogonskim motorom bez gubitaka u prenosu.

Možete birati između sledećih modela:

 • za integraciju u kompresorsku stanicu: naši osnovni modeli
 • s rashladnim sušačem za visok kvalitet komprimovanog vazduha: model T (serije ASD, BSD, CSD, CSDX i DSD)
 • sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, najviši nivo ekonomičnosti u širokom rasponu regulacije: modeli SFC
 • Novo! Sa sinhronim reluktantnim motorom: znatno viši stepen efikasnosti, naročito u području delimičnog opterećenja, za razliku od sličnih asinhronih sistema omogućava značajne uštede energije.
 • kao kompletno rešenje s postavljenim rashladnim sušačem i pogonom sa regulacijom broja obrtaja: model T SFC (serije ASD, BSD, CSD, CSDX i DSD)

Naši uljni vijčani kompresori naročito su pogodni za snabdevanje komprimovanim vazduhom u industriji. Možemo vam pomoći pri odabiru veličine i izvedbe koje najviše odgovaraju Vašim potrebama.

Prednosti za Vas:

 • Nadprosečne uštede energije:
  motori s klasom efikasnosti IE3 od januara 2015. obavezni su na području EU. U modele serija BSD – FSD s pogonom 1:1 ugrađujemo IE4 motore, čime već sada dodatno smanjujemo troškove električne energije.
 • Duži vek trajanja:
  elektronsko termičko upravljanje dinamički reguliše temperaturu fluida  u serijama ASD, BSD, CSD, CSDX, DSD, DSDX, ESD i FSD. Tako se pouzdano izbegava stvaranje kondenzata i s njime povezana oštećenja usled delovanja vlage, a i dodatno se štedi el. energija.
Novi modeli kompresora sada su još efikasniji
 

Za serije ASD, BSD, CSD, CSDX, DSD, DSDX, ESD i FSD važi  sledeće: