Spremni za priključivanje: vakuum vijčana pumpa KAESER

 

Kompletno rešenje za generisanje vakuuma

Naše vakuum vijčane pumpe opremljene su vakuumskim blokom Kaeser iz vlastitog razvoja sa SIGMA Profil-om. Postupkom jednostepenog  generisanja vakuuma isporučuju takozvani grubi vakuum. Nudimo vam tri serije sa sledećim tehničkim podacima:

 • Usisni kapacitet: 4,75 do 15,70 m³/min
 • Krajnji vakuum: 99 %
 • Pritisak: 10 mbara (aps.)

Uređaji su spremni za priključivanje, a namenjeni su na primer,  za usisivanje prašine, za mašine  za pakovanje i punjenje, za sušenje, degasifikaciju ili filtraciju.

Prednosti za Vas

 • Nadprosečne uštede struje:
  IE3 motori obvezni su na području EU od 2015. Kroz primenu tih motora i SIGMA Profila vaši će uređaji trošiti značajno manje struje.
 • Male potrebe za održavanjem i jednostavno održavanje:
  Filterske podloge za vazduh za hlađenje štite unutrašnjost od prljanja, jedinica za gasno  opterećenje osigurava bolje podnošenje vodene pare, a niski brojevi oobrta produžuju vek trajanja svih aktivnih komponenti.
  Ako se i uprkos tome pojavi potreba za održavanjem uređaja, servis olakšavaju vrata sa širokim otvaranjem i zadnja  strana oplate  koja se može skinuti.
 

Broj obrtaja  u postrojenjima precizno se prilagođava aktivnom bloku, putem pogona s klinastim kaišem  i automatskom jedinicom za zatezanje. To znači da se snaga motora izuzetno  efikasno prenosi na kompresorski blok. To pomaže u štednji energije i doprinosi visokom stepenu  pouzdanosti.

Pojedinosti naših vakuum pumpi

Oprema

Vakuumski blok

 • Vijčani vakuumski blok s energetski štedljivim SIGMA Profilom
 • Pogon s klinastim kaišem
 • Automatska jedinica za zatezanje kaiša
 • Ulaz s regulacijom putem magnetnog ventila
 • Pumpa ulja za hlađenje (zupčasta pumpa)
 • Temperatura usisanog vazduha do +45 °C

Elektromotor

 • Premium Efficiency IE3
 • Vrsta zaštite IP 55 (serija ASV IP 54)
 • Klasa izolacijskog materijala F
 • 400 V, 3 faze, 50 Hz

Hlađenje

 • Aluminijski hladnjak za hlađenje rashladne tečnosti izveden za temperature okoline do +40 °C

Krug rashladne tečnosti

 • Termički ventil
 • By-pass mikrofiltera punog protoka s promenjivim uloškom
 • Kombinovani rezervoar rashladne tečnosti i rezervoar za odvajanje sa sigurnosnim ventilom
 • Višestepeni separacijski uložak
 • Prozorčić za kontrolu rashladne tečnosti, ispusna slavina i crevo za rashladnu tečnost
 • Brze spojnice za merenje diferencijalnog pritiska
 • Uložak separatora

Kontrolni orman

 • IP 54
 • Upravljački napon 230 V
 • Direktno pokretanje pogonskog motora
 • Nadstrujni okidač (zaštita motora)

Konstrukcija i oplata

 • Kompaktno kućište na postolju sa anti-vibracijskim elementima
 • Površine s praškastim premazom
 • Zvučna izolacija od mineralne vune
 • Vrata za održavanje na gornjoj i bočnoj strani
 • Filter za razmenu vazduha za hlađenje
 • Antivibracijska izolacija vakuumskog bloka i motora
 • Elastična izvedba cevovoda
 • Zaštitna mreža za kaišni pogon i ventilator
 • Vakuumski filter za usisni vod s prikazom sepena zaprljanja
 • Bezstepani podesiv ulazni ventil s regulatorom deliomičnog opterećenja
 • Moguća dvostruka regulacija punog opterećenja i praznog hoda
 • Jedinica za gasno opterećenje za bolje podnošenje vodene pare

SIGMA CONTROL 2

Konstrukciona šema

Component layout of a rotary screw vacuum pump
 1. Usisni filtar
 2. Ulazni ventil (regulator vakuuma)
 3. Kompresorski blok
 4. Pumpa ulja za hlađenje (zupčasta pumpa)
 5. Filter vazduha
 6. Prigušivač buke
 7. Termički ventil s filterom za ulje
 1. Hladnjak ulja
 2. Pogonski motor
 3. Posuda za separaciju ulja
 4. Uložak za separaciju ulja
 5. Otpadni vazduh
 6. Ventilator