Smanjujemo vaše troškove do 30 %

 
 

Pomoću sistema  Kaeser za štednju energije – KESS obrađujemo podatke dobijene postupkom ADA  i za vas izrađujemo koncept snabdevanja  komprimovanim vazduhom  kojim ćete uštedeti do 30 % na troškovima za energiju – u nekim slučajevima čak i više!

  • Pri tom upoređujemo više mogućih koncepata kako bismo pronašli optimalnu koncepciju za Vas.
  • U obzir uzimamo kretanje radnog učinka stanice tokom čitavog njenog radnog veka. Na taj način možemo unapred prepoznati i otkloniti eventualne slabe tačke.
                                                                       

Postizanje energetske efikasnosti kroz precizno poređenje  potrošnje energije sa potrebnom isporukom komprimovanog vazduha.

 
Između više mogućih koncepata odabire se onaj najekonomičniji.
 

Detaljan pregled: ovako smanjujemo vaše troškove energije

Kad se dobije tačan podatak o potrebama za komprimovanim vazduhom  na osnovu analize radnog ciklusa komprimovanog vazduha (ADA), analiza u sistemu  Kaeser za štednju energije (KESS) dovodi do prilagođenih rešenja za postizanje najveće efikasnosti.

Rezultat: Smanjenje troškova energije do 30 % – ponekad čak i više!