Inspekcijski servis

 

Poboljšava pouzdanost vašeg sistema komprimovanog vazduha


Inspekcijski servis je vezan za vrstu opreme i preporučeni vremenski interval uz redovno održavanje od strane ovlašćenog servisa.

Nudimo Vam besplatan obilazak Vaše kompresorske stanice. Nakon pregleda elemenata komprimovanog vazduha, dobijate detaljan servisni izveštaj od ovlašćenog servisa. 

Ukoliko posedujete bilo kakav element Kaeser opreme a niste sarađivali sa nama, kontaktirajte naš servis i zakažite BESPLATAN inspekcijski servis Vaše Kaeser opreme