Elektronski odvajač kondenzata ECO-DRAIN

Gubici komprimovanog pritiska isključeni

Odvajači kondenzata uklanjaju kondenzat iz ciklonskih separatora, rezervoara komprimovanog vazduha, rashladnih sušača i filtera i odvode ga iz mreže komprimovanog vazduha. Stoga su nezaobilazni u efikasnoj pripremi komprimovanog vazduha i snabdevanju komprimovanim vazduhom bez smetnji.

Elektronski odvajači kondenzata ECO-DRAIN  kompanije Kaeser naročito su ekonomični i pouzdani zahvaljujući konceptu regulacije zavisno od količine kondenzata, mehanike ventila otpornoj na prljavštinu i alarmnog kontakta s mogućnošću umrežavanja (od modela 31).

Odvajači kondenzata ECO-DRAIN dostupni su za zapreminske protoke kompresora do 1.700 m³/min. Za posebne slučajeve primene, npr. agresivan kondenzat, radne pritiske do 63 bara ili za rad u vakuumu ili prostoru u kome dolazi do smrzavanja, Kaeser nudi odgovarajuće opcije proizvoda.

Prednosti za Vas

 • Bez gubitaka komprimovanog vazduha:
  Ako kapacitivni senzor nivoa uređaja ECO-DRAIN dojavi da je dostignut maksimalan nivo kondenzata, inteligentna upravljačka elektronika otvara i pravovremeno zatvara membranu ventila. Na taj se način odvodi samo kondenzat, a ne i komprimovani vazduh. To štedi energiju.
 • Pouzdano odvođenje, čak i uz prisutnost prljavštine:
  Kapacitivni senzor nivoa dojavljuje nivo kondenzata bez ikakvih mehaničkih komponenti podložnih smetnjama u radu. Predupravljački vodovi prema ventilima uvek su čisti od prljavštine. Pored toga, primena membranskog ventila s predupravljanjem omogućava postizanje naročito velikog preseka otvora. Time se postiže pouzdana odvodjenje kondenzata i u slučaju snažnog zaprljanja, čak i u slučaju prisustva čistog ulja.
 • Jednostavno održavanje – bez stručnog osoblja:
  Servisna jedinica modela 30, 31 i 32 sve delove za održavanje objedinjuje u samo jednoj komponenti. Priključuje se u pravilnom položaju na upravljačku jedinicu jednostavnim “klikom”. Time se sprječavaju greške u slučaju zamene zaptivki. Servisna jedinica isporučuje se potpuno spremna za upotrebu, pruža značajno duže intervale primene i može se zamieniti bez angažovanja stručnjaka za elektroniku.
 

Naš savet: pre ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.

Detalji o proizvodu

Konstrukcija

ECO-DRAIN condensate drain – Design

 1. Ulaz kondenzata
 2. Komora za sakupljanje
 3. Senzor nivoa
 4. Elektromagnetni ventil
 5. Membrana
 6. Balans linija
 7. Sedište ventila
 8. Linija za praćnjenje
Ugradnja u kompresorsku stanicuECO-DRAIN condensate drain: Integration into the compressed air station
 
 1. ECO-DRAIN
 2. ECO-DRAIN
 3. ECO-DRAIN
 1. Mreža komprimovanog vazduha
 2. AQUAMAT