Bezuljni klipni kompresori industrijskog kvaliteta: serije KCTD i KCT

Posebni čistunci za industriju

Bezuljni klipni kompresori serija KCTD i KCT osmišljeni su za primenu u industriji. Kaeser kompanijama koje imaju velike zahteve po pitanju kvaliteta komprimovanog vazduha nudi široku lepezu proizvoda. To nam služi kao podloga za ponudu kompresorskih stanica skrojenih po meri.

Nudimo tri varijante:

 • kompaktni pojedinačni uređaji sastoje se od jednog agregata i jednog rezervoara komprimovanog vazduha (vertikalnog ili horizontalnog)
 • za visok nivo zaštite od prekida u radu: dvostruki uređaji sastoje se od dva agregata i jednog rezervoara komprimovanog vazduha
 • za integraciju u pojedinačna ili postojeća postrojenja: ugradni agregati

Sve su varijante opremljene energetski efikasnim direktnim pogonom i pokrivaju sljedeći spektar radnih funkcija:

 • Pritisak: 7/10 bara
 • Zapreminski protok: 59 – 920 l/min

Prednosti za vas

 • Održavanje postaje sporedna stvar:
  Naši bezuljni kompresori traže malo održavanja. Zamene ulja nisu potrebne, a direktni pogon ne zahteva održavanje.
 • Dugi viek trajanja zahvaljujući niskim brojevima obrtaja:
  Broj obrtaja motora je samo 1.500 1/min. Tako naši kompresori troše malo energije i dugovečniji su.
 • Trenutno stavljanje u pogon, bez uhodavanja:
  Našim mašinama nije potrebno uhodavanje. Koristimo kvalitetne cilindre s ujednačenom površinom. Oni mogu odmah početi s radom.
Ekonomičnost na svim nivoima
Troškovi životnog ciklusa

Pri proizvodnji svojih proizvoda pazimo na pouzdanost, dugovečnost, nizak nivo održavanja i fleksibilnost u primeni. To naše proizvode čini posebno ekonomičnima, a naše klijente naročito zadovoljnima.