Kompletan sistem bustera: SIGMA PET AIR

Kompletan sistem bustera SIGMA PET AIR
 

Paket za potpuni spokoj u proizvodnji PET ambalaže

Kompletan sistem bustera SIGMA PET AIR objedinjuje pripremu vazduha za izduvavanje i upravljačkog vazduha u jednom postrojenju koje je odmah spremno za rad. Vazduhom hlađeni vijčani kompresor stvara upravljački vazduh, a istovremeno služi i kao pred-kompresor za vazduh za izduvavanje. Buster vazduha za izduvavanje, upravljački sistem postrojenja i sve komponente za pripremu komprimovanog vazduha u oba sistema komprimovanog vazduha odmah su spremne za rad i postavljeni na temeljeni okvir.

SIGMA PET AIR ima sledeće parametre:

 • Zapreminski protok do 2.772 m³/h
 • Vazduh za izduvavanje do 45 bara

Kompletan sistem bustera SIGMA PET AIR pravi je izbor za korisnike postrojenja za proizvodnju PET ambalaže koji imaju velika očekivanja po pitanju pouzdanosti, ekonomičnosti i kvaliteta komprimovanog vazduha.

Prednosti za vas

 • Brzo na vašoj adresi, brzo spreman za rad:
  Montaža na temeljnom okviru smanjuje potreban prostor, ali i olakšava transport i montiranje postrojenja. Sisteme SIGMA-PET-AIR prema individualnim željama kupaca isporučujemo i već fiksno instalirane u kontejnerima.
 • Dobaro hlađenje bez visokih troškova:
  Busteri su pretežno opremljeni dodatnim hladnjakom koji se hladi vazduhom. Na vazduhom hlađenim agregatima posebno postavljen hladnjak s motorom ventilatora održava temperaturnu razliku (ΔT) između usisanog i naknadno sabijenog komprimovanog vazduha u uskim granicama. Nije potrebno skupo ulaganje u vodeno hlađenje.
 • Profitirajte od jednostavnog održavanja:
  U sistemu SIGMA-PET-AIR koriste se samo dva stepena kompresije (vijčani kompresor i buster). To, za vas, u poredjenju s višeststepenim  visokopritisnim  klipnim kompresorima s atmosferskim sabijanjem znači mnogo manje održavanja.
Troškovi životnog ciklusa

Sve su komponente precizno međusobno prilagođene s ciljem postizanja najveće moguće efikasnosti. Za vas to znači najviši nivo ekonomičnosti, pouzdanosti i dostupnosti u pripremi upravljačkog vazduha i vazduha za izduvavanje u proizvodnji PET ambalaže.

 

Detalji o proizvodu

Komponente
5 komponenti sustava SIGMA PET AIR

1. Efikasan vijčani kompresor

Solidnu podlogu za snabdevanje upravljačkim i radnim vazduhom predstavlja Kaeser vijčani kompresor.

2. Efikasni buster

Precizna usklađenost s vijčanim kompresorom omogućava održavanje koeficijenta kompresije bustera na niskom nivou. Time se povećava energetska dfikasnostt.

3. Kvalitet komprimovnog vazduha klase 1

Sistem SIGMA-PET-AIR proizvodi tehnički bezuljni komprimovani vazduh. Preostali deo ulja i čvrstih čestica pouzdano se održava ispod graničnih vrednosti za klasu 1 / ISO 8573-1.

4. Kompletan rezervoar komprimovanog vazduha

I visokopritisni i niskopritisni rezervoari opremljeni su kompletnom potrebnom armaturom, uključujući i elektronski odvajač kondenzata.

5. Potpuno automatsko upravljanje

U središnjem sklopnom ormaru nalazi se upravljačka i nadzorna jedinica KAESER CONTROL, jedinica za upravljanje busterom (zvijezda-trougao), kao i osigurači za sve pogone.