Stacionarni radionički kompresori

Pronalaze mesto i u najmanjim radionicama

Stacionarni klipni kompresori serije “EUROCOM” osmišljeni su za kontinuirani rad u radionici. Kako bismo vam olakšali postavljanje, Kaeser nudi fleksibilne mogućnosti instalacije rezervoara komprimovanog vazduha. Možete birati između sledećih izvedbi:

 • s horizontalnim rezervoarom komprimovanog vazduha: uobičajena varijanta koja pruža dovoljno prostora
 • s vertikalnim rezervoarom komprimovanog vazduha: varijanta koja traži manje prostora
 • Ugradni i dogradni uređaji za postojeće sisteme komprimovanog vazduha

Kompresorski blokovi imaju sledeće parametre:

 • Pritisak: 10/15 bara
 • Zapreminski protok: 112 – 1.050 l/min

Prednosti za vas

 • Mali prostor ne predstavlja problem:
  Za kompresor s vertikalnim rezervoarom komprimovanog vazduha potrebna je površina za postavljanje od samo 0,85 m²!
 • Produžuje vek trajanja vaših alata:
  Visoko efikasan rashladni sistem naših stacionarnih radioničkih kompresora održava temperature komprimovanog vazduha i ulja na niskom nivou. To dovodi do dužeg veka trajanja kompresora i priključenih alata koji rade pomoću komprimovanog vazduha.
 • Ventili ostaju nepropusni:
  U stacionarne radioničke kompresore ugrađujemo ventile ograničenog hoda sa jezičcima ventila od nerđajućeg čelika. Tim se poboljšava odvod toplpote i sprečava se koksovanje ulja. Pored toga, to produžuje nepropusnost ventila i njihovo vreme upotrebe.
Upravljanje troškovima životnog ciklusa
Troškovi životnog ciklusa

Naš prioritet je proizvodnja kompresora koji dugo traju i troše malo energije. Upotreba kvalitetnih materijala i brižna izrade samo su početak.
Kako bismo dodatno povećali njihovu efikasnost, kompresore EUROCOMP opremili smo ventilima koji su otporni na koroziju, pogonom sa direktnim spojem i vrlo efikasnim  rashladnim sistemom.