ZBRINJAVANJE OTPADNIH ULJA 

Zbog izbegavanja rizika i opasnosti po okolinu i zdravlje ljudi, obaveštavamo Vas da otpadna ulja možete predati, bez naknade, kod ovlašćenog distributera. 

Otpadno ulje I i II kategorije je svako mineralno i sintetičko ulje, koje više nije za upotrebu kojoj je prvobitno bilo namenjeno. 

Zabranjeno je mešanje iskorišćenih ulja sa razređivačima, gorivom, otpadnim emulzijama za obradu metala, vodom, jestivim uljem i čvrstim otpadom.