Centrifugalni separatori

Centrifuga bez održavanja

Centrifugalni separatori Kaeser KC uklanjaju kondenzat na izlazu komprimovanog vazduha iz kompresora. Neophodni su za besprekorno i energetski efikano funkcionisanje priključenih sušača i filtara. Centrifugalni separatori KC serijski se isporučuju sa ekonomičnim i posebno pouzdanim odvajačem kondenzata ECO-DRAIN 31 – naravno, sa prekidačem za testiranje i kontakt alarmom. Pored toga, naročito se lako kombinuju s filterima KAESER, a pomoću zidnih držača mogu se montirati na zid. To instalaciju čini posebno jednostavnom.

 • Procenat odvajanja 99% u opsegu protoka od 0,9 da 14,2 m3/min
 • Konstruisani za radne pritiske do 16 bara
 • S elektronskim odvodvajačem kondenzata ECO-DRAIN 31
 • Sa zidnim držačem – opcija

Po zahtevu su dostupni modeli sa protokom do 88,5 m³/min, specijalne varijante proizvoda bez silikona i varijante za radni pritisak do 45 bara.

Prednosti za vas

 • Sveobuhvatna efikasnost:
  Strujanje vazduha u centrifugalnom separatoru KC kompanija Kaeser je izvršila optimizaciju vazdušnog strujanja primenom najmodernije simulacije strujanja i uskladila sa standardom ISO 12500-4. Rezultat: rotaconi umetak sa odličnom stopom odvajanja do 99 %, koji zadržava stabilnost u širokom izlaznom opsegu i ima pad pritiska manji od 0,1 bara.
 • Izdržljiv i stabilan:
  Kućište od aluminija s dodatnim premazom koji ga čini otpornim na djelovanje morske vode čini naše centrifugalne separatore doista trajnim uređajima. Priključci za komprimovani vazduh na kućištu se mogu odabirati i tako uvek optimalno odgovaraju našim vijčanim kompresorima.
 • Bez održavanja:
  Centrifugalni separatori Kaeser KC ne zahtevaju održavanje. Odvajač kondenzata ECO-DRAIN opremljen je servisnom jedinicom za pouzdano održavanje.
Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Sistem za pripremu kondenzata - AQUAMAT

Naš savet: pre ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.