Sistemi za održavanje pritiska


Zaštita kvaliteta komprimovanog vazduha, bez preplavljivanja komponenti za pripremu komprimovanog vazduha

Komponente za pripremu komprimovanog vazduha u sistemu komprimovanog vazduha pripremljene su za brzine protoka kakve preovladavaju tokom rada pod opterećenjem u mreži komprimovanog vazduha. Ako u mreži nakon intervala sa malim opterećenjem ili nakon mirovanja nema pritiska, pri ponovnom pokretanju kompresora nedostaje otpor pritiska u mreži. To dovodi do opasnosti da će komprimovani vazduh “preplaviti” filtere i sušače prevelikom brzinom. Sistemi za održavanje pritiska serije DHS to pouzdano sprečavaju.

Svaki sistem za održavanje pritiska iz serije DHS zahvaljujući patentiranom sistemu regulacije s pulsno-širinskom modulacijom na najbolji je način pripremljen na sve pneumatske ekstremne slučajeve te, tipično za proizvode Kaeser, objedinjuje najviši nivo sigurnosti u radu sa jednostavnim rukovanjem.

 • dimenzije priključaka od G ½ do G 3 i od DN 40 do DN 400
 • za sisteme sa jednom ili više grana za pripremu
 • prilagođena integracija, mogućnostima konfiguracije i kompletima za naknadnu dogradnju

Prednosti za Vas

 • Sigurnost od nedopustivih strujanja:
  U slučaju pada pritiska dolazi do snažnog povećanja brzine strujanja u cevnom vodu, što može dovesti do prelivanja svih komponenti u sistemu komprimovanog vazduha. Primena sistema za održavanje pritiskaKAESER tipa DHS osigurava potreban minimalni pritisak i tako garantuje siguran rad, čak i pri pokretanju postrojenja nakon mirovanja.
 • Naročito neagresivno stvaranje pritiska u sistemu:
  Zahvaljujući regulaciji sa pulsno-širinskom modulacijom koja je posebno razvijena u kompaniji Kaeser intervencije sistema otvaranjem i zatvaranjem vrše se u najmanjim koracima.
 • Genijalno jednostavan koncept rukovanja:
  Jednostavna konfiguracija na nekom od 25 jezika, trenutno prepoznavanje radnog stanja, ručno pokretanje u hitnim slučajevima – sve to štedi vrijeme i povećava sigurnost.