Ciljana primena komprimovanog vazduha za veću ekonomičnost

Komprimovani procesni vazduh na višem pritisku vam je potreban samo na pojedinim mestima u proizvodnji? U takvom je slučaju je od pripremanja čitavog sistema za visoki pritisak ekonomičnija primena bustera.
Možete birati između pojedinačnih komponenti ili kompletnog sistema spremnog za rad.

 
 

Pregled naših bustera


Serija DN C

Kompaktni busteri DN 22 C – DN 45 C

Novo kompaktno i kompletno rešenje. Prvi potpuno kompletan buster (booster) u svetu! Zauzima manji prostor, jednostavno održavanje i nizak nivo buke.

  • Trajno održavanje visokog pritiska do 45 bara
  • Fleksibilna konfiguracija u skladu s načinom upotrebe i lokacijom
  • Spremno za priključivanje na upravljački sistem SIGMA CONTROL 2
Brzi ulaz

Serija DN C

Serija N

Buster (booster) N 253 G do N 502 G, hlađenje vazduhom

Serija N nudi Vam mnoštvo varijanti radne efikasnosti  i tako vam omogućuje da pronađete buster koji savršeno pristaje uz vaš vijčani kompresor.

  • Trajno visok pritisak do 45 bara
  • S jednim, dva ili tri cilindra
  • Veća efikasnost  zahvaljujući elektromotoru vrhunske efikasnosti  i inteligentnom rashladnom sistemu
Brzi ulaz

Serija N

SIGMA PET AIR

Kompletan sistem bustera SIGMA PET AIR

Kompletan sistem za proizvodnju PET ambalaže

  • Sve su komponente spremne za rad i instalirane na okvire
  • Jednostavan transport i brza montaža
  • Samo dva stepena kompresije obezbeđuju male potrebe za održavanjem
Brzi ulaz

SIGMA PET AIR

KESS_sistem

Rado ćemo vaš sistem komprimovanog vazduha podvrgnuti proveri. Sigurno ćemo pronaći dodatne mogućnosti smanjenja potrošnje energije i troškova.