Tiho i efikasno čudo – od vakuuma do niskog pritiska

 

Duvaljke Kaeser osiguravaju posebno efikasnu i tihu proizvodnju komprimovanog vazduha bez zahtevnih radova na održavanju, u najrazličitijim područjima primene:


 • prilikom pneumatskog transporta rasutih materijala
 • u vodoprivredi – za prozračivanje bazena za pročišćavanje i ispiranje filtara
 • za proizvodnju vazduha za izduvavanje i hlađenje u industriji
 • za mobilnu primenu – npr. u vozilima sa mešalicama, cisternom i usisivačima

Pružamo tri koncepta za primenu:

 • Klipne rotacione duvaljke s našim efikasnim OMEGA rotorima slabe pulsacije i sa 3 lopatice

 • Vijčane duvaljke s naročito štedljivim sistemom SIGMA Profil –kompanija KAESER poseban naglasak stavlja na optimizaciju pritiska i stepen isporuke

 • Turboduvaljke sa motorima velike brzine otpornima na trošenje sa stalnim magnetom.

COMPACT duvaljke do 200kW

Promišljeno, kompaktno i odmah spremno za rad

Naše duvaljke COMPACT dostupna su po izvoru sa kompletnim rešenjima sa integrisanim električnim komponentamai stoga su jednostavna za puštanje u pogon i održavanje, a ujedno su efikasna i pouzdana u radu.

 • Duvaljke kojima nije potrebna velika površina za postavljanje – u kompletnu sa oklopom za zvučnu izolaciju i proširiva sa modulima (modeli BB C do FB C i HB 950 C)
 • Prikladni za transport azota ( varijante modela CN) 
 • Modeli OFC i STC kao kompletno postrojenje odmah spremno za rad sa integrisanom električnom upravljačkom i napojnom jedinicom: zvezda – trougao ili kontinuirana regulacija broja obrtaja pomoću frekventnog pretvarača (modeli STC i OFC)

Prednosti za Vas 

 • Uštedite vreme i troškove zahvaljujući rešenju “Plug & Play”:
  Duvaljke sa integrisanom upravljačkom jedinicom znatno smanjuju troškove za planiranje, gradnju, puštanje u rad, komunikaciju i sertificiranje
 • Sigurna podrška usklađena sa potrebama:
  Osim što naša upravljačka jedinica SIGMA CONTROL 2 pospešuje efikasnost kompletne mašine, ona neprekidno nadgleda i prenosi podatke o efikasnosti i stanju. Rezultat: Maksimalna sigurnost i raspoloživost
 • Zahvaljujući inteligentnoj konstrukciji kućišta potreban je minimalan prostor za postavljanje:
  Puhala s integriranom upravljačkom jedinicom značajno smanjuju izdatke za planiranje, gradnju, puštanje u pogon, podatkovnu komunikaciju i sertificiranje.