Master kontroler: SIGMA AIR MANAGER 4.0

 

Ključna tehnologija za industriju 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, sledeća generacija sistema za upravljanje komprimovanim vazduhom za više mašina, koristi adaptivnu regulaciju 3-Dadvanced kako bi proizvodnja i priprema komprimovanog vazduha bile još inteligentnije, sigurnije i efikasnije.

 • Regulacija 3-Dadvanced neprekidno nadzire sve podatke o radu, simulira alternativne modele rukovanja i izračunava optimalne kombinacije kompresora. Rezultat: dosad nepoznat opseg energetske efikasnosti.
 • Uz izuzetno jednostavno rukovanje, vizualizaciju i analizu uvek ćete imati pregled nad radom. Sigurna tehnologija umrežavanja omogućava upotrebu na svakom računaru.
 • Predvidljivo održavanje koje provode stručnjaci iz kompanije Kaeser sprečava neplanirane prekide rada.

A ako imate velike planove za budućnost: SIGMA AIR MANAGER 4.0 donosi sve potrebno za mogući budući rast kompresorske stanice. Jednostavnom nadogradnjom softvera omogućuje se proširenje povezanog upravljačkog sistema bez potrebe za dodatnim ulaganjem u novu opremu.

Prednosti za vas

 • Inteligentno:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 ne beleži samo gubitke uklapanja, već i sve druge parametre koji utiču na vašu kompresorsku stanicu, i izračunava mogući optimum i u skladu s njim upravlja svim priključenim komponentama.
 • Sigurno:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 i efikasna Ethernet mreža KAESER SIGMA NETWORK zajedno čine infrastrukturu koja je okrenuta budućnosti i spremna na sve izazove industrijskog sistema za upravljanje visokog nivoa sigurnosti.
 • Efikasno:
  Neprekidno fino podešavanje u smislu postizanja energetskog optimuma (upravljanje energijom prema standardu ISO 50001 i mogućnost predvidljivog održavanja zavisno  od potreba omogućuju postizanje najnižih mogućih troškova tokom radnog veka.

Upravljački sistemi

 

 • Posebno prilagođen industrijski računar s višejezgrenim “Quad Core” procesorom, s upravljačkom pločom te jedinicama za upravljanje i proračun.
 • Komunikacijska interfejsa, integrisani web server
 • Ulazi za SIGMA NETWORK
 • Digitalni i analogni ulazni i izlazni signali

Interfejs čovek-mašina

 

 • Intuitivno navođenje rukovaoca
 • 12,1-inčni TFT ekran s LED pozadinskim osvjetljenjem
 • Robusna staklena ploča kao upravljačka površina
 • Industrijski ekran u boji formata 16:10 s kapacitivnim funkcijskim tasterima
 • Rezolucija 1280 x 800 piksela
 • Četiri senzorska tastera sa LED pozadinskim osvjetljenjem
 • RFID uređaj za zapisivanje i čitanje potreban za Kaeser kartice opreme i Kaeser RFID ključeve
 • 30 jezika

Komunikacijski interfejsi

 

 • Gigabitni Ethernet za daljinsku vizualizaciju (web-server)
 • E-pošta
 • Slot za komunikacijski modul (za priključivanje na kontrolni sistem)
 • Slot za kartice SD HC/XC (npr. za ažuriranja)

 

Opcije/pribor

 

 • Upravljanje podmrežom
 • Komunikacijski moduli PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP
 • Glavni uređaj SNW-PROFIBUS

 

Razvodni ormar

 

 • Zidna montaža
 • Zaštita od prašine i prskanja vode
 • IP 54

Odobrenja

 

 • CE
 • cULus
 • Elektromagnetska kompatibilnost

 

Nadogradnja sistema SIGMA AIR MANAGER

 

 • Nadogradnja softvera za povećanje broja kompresora kojima se može upravljati
 • Zamena hardvera nije potrebna

 

Inteligentno upravljanje uz adaptivnu regulaciju 3-D "advanced".

Algoritam adaptivne regulacije 3-Dadvanced usklađuje rad sistema za komprimovani vazduh iz kompanije KAESER.
Oni tako mogu pojedinačno isporučivati komprimiran vazduh savršeno u skladu s potrebama. I uz najniže troškove energije!

Do sad jedinstvena adaptivna regulacija 3-Dadvanced trajno nadzire međusobno ponašanje parametara (npr. efikasnost uklapanja i regulacije) i unapred između mnogih opcija odabire optimalnu efikasnost.
Pritom se u obzir ne uzimaju samo pokretanja i zaustavljanja, već i gubici praznog hoda i frekventnog regulatora ili fleksibilnost pritiska. Pored toga se komponente sistema za komprimovani vazduh optimizuju, a srednja vrednost pritiska se smanjuje.

Industrijske primene postavljaju posebne komunikacijske zahteve, uključujući i komunikaciju između pojedinih mašina. Ona mora biti robusna i pružati mogućnost upravljanja na licu mesta, ali istovremeno mora biti kompatibilna na svetskom nivou, brzo i sigurno prenositi velike količine podataka te osiguravati integritet podataka i svojstva koja u stvarnom vremenu zahtevaju radni procesi. KAESER SIGMA NETWORK ispunjava te zahteve, ali pruža i mnogo više.

KAESER SIGMA NETWORK u kombinaciji sa sistemom SIGMA AIR MANAGER 4.0 čini međusobno savršeno usklađenu i sigurnu infrastrukturu za inteligentne usluge u okviru koncepta Industrie 4.0: Kad operater to želi, podaci o radu kompresorske stanice mogu se putem širokopojasne veze sigurno preneti u KAESER DATA CENTER.

Kombinacija daljinske dijagnostike i predvidljivog održavanja prema potrebi pruža najvišu razinu sigurnosti snabdevanja i efikasnosti na nivou celog postrojenja.

 • Izbegavanje neplaniranih i planiranih prekida rada (smetnje/održavanje) zahvaljujući analizi radnih parametara kao što su broj sati pod opterećenjem i temperature
 • Povećanje energetske efikasnosti kroz nadzor važnih radnih parametara, npr. krajnje temperature kompresije, tačke rose, diferencijalnih pritisaka (filteri), stope propuštanja, pritisak i kapacitet
 • Smanjenje servisnih troškova do 30 % zahvaljujući optimizovanim postupcima održavanja i izbegnutim popravkama
 • Prilagođenje postrojenja za komprimovani vazduh na temelju potreba tokom čitavog veka trajanja
KAESER SIGMA NETWORK: Sigurnost i spremnost za budući razvoj
 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – temelj za usluge u okviru inicijative Industrie 4.0

U budućnosti se nadzor podataka s brojnih senzora u stvarnom vremenu neće koristiti samo za neposredno reagovanje na vanredna stanja tokom rada.
Postaće i temelj za optimalno planiranje servisa: zahvaljujući inteligentnim prognostičkim alatima već ćete unapred znati šta možete očekivati. To znači sigurnost snabdevanja na najvišem nivou. A budući da će se servisni zahvati odsad obavljati precizno i na temelju potreba, pored toga ćete i uštedeti.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 čini srce kompresorske stanice i ključna je tehnologija za upotrebu budućih usluga u okviru inicijative Industrie 4.0. Kao središnja inteligencija u postrojenju za komprimovani vazduh preuzima zadatke upravljanja i streaming podataka u KAESER DATA CENTER.

Nadređeni upravljački sistem otvara nove mogućnosti predvidljivog provođenja održavanja kompresora i postrojenja.

Do sad se održavanje moglo provesti tek nakon nastupanja smetnje ili kad bi stigao termin za održavanje.
Tehnologija sistema SIGMA AIR MANAGER 4.0 omogućuje provođenje mera održavanja i pre nastupanja smetnje, čime se izbegavaju prekidi rada.

Senzori integrisani u mašine i upravljački sistem kompresora SIGMA CONTROL 2 primaju i obrađuju procesne podatke te ih u stvarnom vremenu prosleđuju u SIGMA AIR MANAGER 4.0. Pomoću posebnog softvera informacije se prenose u KAESER DATA CENTER, gde se provodi analiza u realnom vremenu.

KAESER DATA CENTER mesto je centralnog nadzora i obrade poruka o radu. Kad je to potrebno, primenjuju se potrebne mere u okviru predvidljivog održavanja. Naposletku, održavanje se može provesti tačno u trenutku kad je zaista potrebno. Time se štede vreme i troškovi te se osigurava dostupnost komprimovanog vazduha.

Želite saznati više o našem paketu usluga KAESER SIGMA SMART AIR koji pruža potpuni spokoj? Jednostavno se obratite našim stručnjacima.