Industrie 4.0 ili „internet stvari“ omogućuje predviđanje i saznanje već danas što donosi budućnost, umrežavanje komponenti i korištenje podataka s ciljem ostvarivanja prednosti u mnogo većoj meri nego do sad: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) omogućuje i osigurava uštedu energije uz istovremeno pouzdanu, sigurnu i efikasnu proizvodnju komprimovanog vazduha.

Sada je dostupna nova generacije sistema SAM 4.0, upravljačkog sistema za više mašina koji upravlja svim komponentama u procesu proizvodnje i pripreme komprimovanog vazduha. Između ostalog, optimizuje  pritisak, automatski prilagođava isporuku vazduha iz kompresorske stanice u slučaju oscilacija u potrošnji vazduha, optimizira celokupnu energetsku efikasnost na temelju gubitaka u regulaciji, gubitaka uklapanja i fleksibilnosti pritiska te Vašu stanicu komprimovanog vazduha čini spremnom za buduće servisne usluge, kao što je Sigma Smart Air, usluga predvidljivog održavanja. Sve to povećava operativnu sigurnost i efikasnost uz smanjenje troškova energije.

Najveći mogući kvalitet vazduha skrojen prema specifičnim potrebama

Između ostalog, za nju je zaslužan adaptivni algoritam 3-D-advanced. On ne uzima u obzir samo gubitke uklapanja (pokretanje/zaustavljanje). Oslanja se i na druge faktore koji utiču na energetsku efikasnost postrojenja za komprimovani vazduh kao što su gubici regulacije, gubici u praznom hodu, rad sa frekventnim regulatorom i fleksibilnost komprimovanog vazduha (prosečan porast iznad potrebnog pritiska). Ovaj patentirani postupak optimizacije unapred simulira optimalnu konfiguraciju koja se može postići i u skladu s time prilagođava priključene komponente. Pritom je odlučujuća vrednost potrebnog pritiska koje zahteva korisnik.

Kada kompresori „govore“

SAM 4.0 može raditi na 30 jezika, dok 12-inčni dodirni ekran u boji s jednostavnim rukovanjem jasno pokazuje radi li stanica u energetskoj „zelenoj zoni“. Radna stanja, kretanje pritiska, dostava vazduha, potrošnja struje te poruke o održavanju i eventualnim smetnjama mogu se lako prikazati i analizirati, u stvarnom vremenu i retroaktivno. I to ne samo na licu mesta, nego i putem računara u kancelariji ili na drugom mestu, zahvaljujući mogućnosti mrežnog povezivanja. Osim što pruža sigurnost i čini osnovu za buduće digitalne proizvode, to omogućuje i upravljanje energijom u skladu sa standardom ISO 50001.

Sigma Network

Vrata prema naročito značajnim prednostima otvaraju se kada se uz SAM 4.0 upotrebljava i Kaeser Sigma Network. Sigma Network je posebno razvijena, zatvorena, efikasna i sigurna mreža na bazi Ethernet tehnologije koja podržava optimalan nadzor i upravljanje komponentama stanice komprimovanog vazduha.

Spremni za budućnost

SAM 4.0 je svestran i na drugim područjima. Suština za utične komunikacijske module omogućuje njegovu fleksibilnu prilagodbu budućim potrebama. SAM 4.0 sledi trendove te osigurava pouzdanu razmenu podataka i informacija između različitih sistema.

SAM 4.0 raste sa Vama

SAM 4.0 donosi sve potrebno za mogući budući rast kompresorske stanice. Jednostavnom nadogradnjom softvera omogućuje se proširenje bez potrebe za dodatnim ulaganjem u novu opremu.