Rashladni sušači – suv vazduh do 43,33 m³/min

 
 

 

Serija TCU: Hlađenje suvim komprimovanim vazduhom

Rashladni sušači sa “hot bypass”  regulacijom serije TCU* ključne su komponente u procesima gdje je potreban hladan i suv komprimovani vazduh temperature do 5 °C. Na primer, služe za hlađenje odlivaka u proizvodnji stakla i metala.

 • Pouzdano suv komprimovani vazduh od 4,3 do 43,33 m³/min
 • Izlazna temperatura komprimovanog vazduha 5 °C
 • Temperatura okoline do +43 °C i ulazna temperatura komprimovanog vazduha do +55 °C

Prednosti za vas

 • Pouzdana efikasnost:
  Svi su modeli opremljeni pločastim izmjenjivačima toplote od nerđajućeg čelika i elektronskim odvajačima kondenzata ECO-DRAIN. Rashladni moduli dimenzionisani za najveći učinak i efikasni odvajači kondenzata osiguravaju stabilnost tačke rose na 3 °C.
 • Jednostavno rukovanje:
  Elektronski  upravljački sistem (od modela TCU 118-2) opremljen je dvorednim displeiem sa jasnim tekstom, a moguć je pouzdan daljinski nadzor:
  bespotencijalni kontakti (opcija do modela TCU 95-2) služe za prenos različitih poruka o servisu i održavanju na nadređene upravljačke sisteme postrojenja.
  Izbor između deset jezika. Pregledni prikazi statusa informišu o učinku sušenja i trenutnoj uštedi energije.
 • Pouzdan daljinski nadzor:
  Bespotencijalni kontakti (opcija do modela TCU 95-2) služe za prenos različitih poruka o servisu i održavanju na nadređene upravljačke sisteme postrojenja.

* Rashladni sušač sadrži fluorisani rashladni gas. Modeli od TCU 41-2 do TCU 95-2 sa rashladnim sredstvom R-134a. Modeli od TCU 118-2 do TCU 433-2 s rashladnim sredstvom R-407A.

Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Sistem za pripremu kondenzata AQUAMAT

Naš savet: prije ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.