Kompaktni rashladni sušači KRYOSEC do 4,5 m³/min

Robusni uređaji koji pružaju optimalnu zaštitu od vlage u svim fazama rada i traže začuđujuće malo prostora

Kompaktni rashladni sušači KRYOSEC* odlikuju se visokim industrijskim kvalitetom “Made in Germany”. Omogućuju pouzdanu zaštitu od vlage do temperature okoline od +50 °C. Mali gubitak pritiska sistema za izmenu toplote od nerđajućeg čelika i konstrukcija koja ne zahteva mnogo održavanja garancija su ekonomičnog rada. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj izvedbi, lako se smeštaju direktno na mestu primene – ispod mašina , ispod radnih platformi, pa čak i na zid (serija TAH).

 • Pouzdano suv komprimovani vazduh od 0,35 do 4,5 m³/min
 • Radni pritisak do 16 bara
 • Opcije: elektronski odvajač kondenzata ECO-DRAIN i/ili elektronski termostat za upozorenje na tačku rose, oba s bespotencijalnim alarmnim kontaktima

Prednosti za vas:

 • Pouzdana zaštita od vlage:
  Sušači KYROSEC suše vlažni komprimovani vazduh u visokokvalitetnom sistemu izmjenjivača toplote od nerđajućeg čelika. Nakupljeni kondenzat efikasno se odvaja u integrisanom separatoru u svim fazama rada. Elektronski odvajač kondenzata ECO-DRAIN osigurava pouzdano ispuštanje kondenzata.
 • I za visoke temperature okoline:
  Sušači KRYOSEC pouzdano suše i u zahtevnim uslovima rada. Ključnu ulogu u tome igraju izdašno dimenzionirane površine izmjenjivača topline i kondenzatora rashladnog sredstva kao i definisano hlađenje vazduha.
 • Industrijski kvalitet u skladu sa standardima:
  Sušači KYROSEC ispunjavaju sigurnosne zaheve kojih se treba pridržavati u radu sa mašinama (EN 60204-1). Tu se ubrajaju  sklopka za uključivanje/isključivanje i integsirani uređaj za razdvajanje mreže. Zahvaljujući visokokvalitetnoj izradi i kompaktnoj konstrukciji savršeni su za ciljanu decentralizovanu instalaciju na mašinama za proizvodnju i obradu koja koristi visokokvalitetno pripremljen komprimovani vazduh.

* Rashladni sušač sadrži fluorisani staklenički gas R-134a. Serije TAH i TBH imaju hermetički zatvoren rashladni krug.

Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Sistam za pripremu kondenzata AQUAMAT

Naš savet: pre ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.