i.HOC iz kompanije Kaeser je sinonim za efikasnost i pouzdanost. Ovaj integrisani rotacijski sušač za vijčane kompresore sigurno i pouzdano isporučuje bezuljni komprimovani vazduh s tlačkom rose do -30 °C, čak i u nepovoljnim uslovima okoline. A pritom štedi energiju. Sa kombinacijom najveće serije bezuljnih vijčanih kompresora – serije FSG – proizvodna linija sada je kompletna.

Bezuljni vijčani kompresor serije FSG s novim integrisanim rotacijskim sušačem i.HOC pouzdano i stabilno isporučuje komprimovani vazduh uz tlačku rose do -30C, a pritom štedi energiju i prostor.

Sa patentiranim modelom i.HOC (integrated heat of compression dryer) kompanija Kaeser na tržište donosi adsorbcioni sušač koji celokupnu toplotu koja nastaje pri komprimovanju vazduha koristi za regeneraciju svojeg sredstva za sušenje. Ova takozvana regeneracija punog protoka sredstva za adsorbciju čini i.HOC naročito efikasnim, za razliku od njegovih konkurenata. To znači da se i u nepovoljnim uslovima okoline, poput niskog krajnjeg pritiska komprimovanja, visokih temperatura okoline ili male iskoristivosti, mogu sigurno postići stabilnu i nisku tačku rose. Integrisan upravljački sistem Sigma Control 2 dodatno prilagođava i.HOC promjenjivim radnim uslovima, poput promjenjive količine komprimovanog vazduha, radnog pritiska i temperature okoline.

Stabilna tačka rose zahvaljujući regulaciji pritiska tačke rose

Za posebno osetljive primene komprimovanog vazduha Kaeser je osigurao opciju regulacije tačke rose za sve bezuljne vijčane kompresore serije FSG s integrisanim sušačem i.HOC. Ako uslovi hlađenja postanu nepovoljniji usled npr. povećane temperature okoline, regulacija tačke rose registriruje povećanje tačke rose i shodno tome povećava regeneracijski potencijal sušača. Na taj se način osigurava optimizacija tačke rose. Zato je regulacija tačke rose gotovo savršena za vazduhom hlađene kompresore. Ona izjednačuje oscilacije u temperaturi vazduha za hlađenje koje nastaju tokom dana i promenom godišnjih doba i osigurava konstantnu tačku rose.

Tri uređaja u jednom – kompresor, sušač komprimovanog vazduha i grejač

Model FSG s vodenim hlađenjem uz sušač i.HOC raspolaže i visokoefikasnim integrisanim sistemom za rekuperaciju toplote. Pomoću tog sistema toplota kompresora može se iskoristiti dvostruko: u sušaču i.HOC za sušenje komprimovanog vazduha i zagrevanje procesne vode i vode za grejanje do 90C putem integrisanog sistema za rekuperaciju toplote. Sigurnosni rashladni sistem koji reaguje automatski štiti kompresor, a time i snabdevanje komprimovanim vazduhom od previsokih temperatura vode.

Ušteda nikada nije bila jednostavnija

Zbog visokointegrisane konstrukcije FSG i.HOC štedi prostor i troškove za postavljanje cevovoda sušača sa spoljne strane. Pritom ne pristaje na kompromise što se tiče dostupnosti za radnike servisne službe. Ušteda nikada nije bila jednostavnija.