Energetski efikasni rashladni sušači SECOTEC od 10,5 do 34 m³/min

Kompaktni energetski štedljivi rashladni sušači zahvaljujući latentnoj toploti

SECOTEC – ovi uređaji iz serija TE i TF (*) – su već dugo sinonim za sofisticirane rashladne sušače Kaeser industrijskog  kvaliteta, za stabilna tačke rošenja pritiska, uz najveću moguću pouzdanost, kao i za vrlo niske ukupne troškove toekom veka trajanja.

Zahvaljujući inovativnom sistemu  rezervoara latentne toplote i izmjenjivača toplote SECOPACK LS i sistemu upravljanja SIGMA CONTROL SMART, nova generacija sada postavlja još više standarde na području energetske efikasnosti, potrebe za prostorom i jednostavnosti rukovanja.

 • Naročito dugovečni zahvaljujući cevovodima za komprimovani vazduh otpornim na koroziju i aluminijskim izmjenjivačima toplote (kondenzatori i SECOPACK LS)
 • Pomoću dodatnog komunikacionog modula Modbus TCP mogu se povezati na SIGMA NETWORK

Prednosti za vas

 • Štednja energije:
  Rashladni sušači serija TE i TF zahtevaju manje od 97 W električne snage po m³/min komprimovanog vazduha (ISO 7183 A1). Zahvaljujući regulaciji štednje energije, u radu s delomičnim opterećenjem višak rashladne snage može se lagerovati  u toplinskom  rezervoaru i iskoristiti za sušenje bez potrošnje struje. Sistem izmjenjivača toplote s brzim reakcijama SECOPACK LS u svakom trenutku osigurava stabilnu tačku rošenja pritiska.
 • Intuitivno rukovanje:
  Elektronski sistem upravljanja SIGMA CONTROL SMART jednostavan je i omogućava intuitivno rukovanje. Memorija poruka, merač radnog stanja za pojedinačne komponente i merač održavanja omogućavaju  efikasnu  kontrolu i analizu podataka o radu. Bespotencijalni kontakti i dodatni komunikacioni modul Modbus TCP omogućavaju  jednostavno umrežavanje sa sistemima upravljanja za više mašina, kao što je SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompaktni i optimizovani:
  Prostor rezervoara u inovativnom sistemu izmjenjivača toplote SECOPACK LS ispunjen je materijalom koji omogućuje izmjenu faza. Zbog svoje značajno veće gustoće skladištenja, uz jednak kapacitet štedi 98 % materijala za skladištenje u poredjenju  s konvencionalnim rezervoarima toplote. Na taj se način uz kapacitet rezervoara  potreban za stabilnost tački rošenja pritiska omogućava i enormno smanjenje potrebnog prostora. Optimizovani  putevi strujanja smanjuju gubitke pritiska  i tako doprinose većoj energetskoj efikasnosti i sušača SECOTEC.

* Rashladni sušači sadrže fluorisani  staklenički gas R-134a.