Pozovite nas

(+381) 11 3820 295

Pozovite nas
Pošaljite e-mail

info@kompresorisrbija.rs

Pošaljite e-mail
Kontakti
Proračun troškova curenja 

Molimo Vas da označavanje decimalnog mesta koristite decimalnu tačku, a ne zarez!

 SI – jedinice
 US – jedinice
Proračun curenja rezervoara za vazduh Proračun mjerenjem perioda uključenja kompresora
Zapremina rezervoara vazduhaVR Isporuka pri radnom pritiskuVC m³/min
Period merenjat minUkupno vreme rada kompresora pod opterećenjemt min
Inicijalni pritisak rezervoarapI barUkupan period merenjaT min
Krajnji pritisak rezervoarapF bar 
Izlazna snaga motora pri radnom pritiskuP kWIzlazna snaga motora pri radnom pritiskuP kW

Stepen iskorišćenosti

motora

  %Stepeniskorišćenostii motora  %
Snaga motoraPin kWSnaga motoraPin kW
Isporuka pri radnom pritiskuVC m³/min 
Troškovi energije   $/kWhTroškovi energije  $/kWh
Radni sati  hRadni sati  h
Troškovi curenja   $Troškovi curenja  $
Količina curenjaVL m³/minKoličina curenja VL m³/min

Procenat

curenja

       %Procenat curenja  %